top of page

CHAPLIN

CHAPLIN jouant de l'orgue de barbarie et HITLER en danseuse.

Chaplin et Jules Verne
Chaplin et Adenoid Hynkel
Chaplin et Hugo Pratt
Chaplin et Joan Baez
Chaplin et Silver Hardy
Chaplin et Grock
Chaplin et Jules Verne
Chaplin et Hynkel
bottom of page